2017-жылы уставдык капиталды кантип азайтуу керек

Мазмуну:

2017-жылы уставдык капиталды кантип азайтуу керек
2017-жылы уставдык капиталды кантип азайтуу керек

Video: 2017-жылы уставдык капиталды кантип азайтуу керек

Video: 2017-жылы уставдык капиталды кантип азайтуу керек
Video: Обзор IVECO DAILY 35с15, рефрижератор для цветов | Автоцентр Сухина 2023, Ноябрь
Anonim

Россия Федерациясынын мыйзамдары компаниянын уставдык капиталындагы бардык өзгөрүүлөрдү милдеттүү түрдө каттоону камсыз кылат. Өзгөртүүлөр мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып гана күчүнө кирет. Уставдык капиталды кыскартуу жөнүндө чечим мажбурлап же ыктыярдуу түрдө кабыл алынышы мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы, уставдык капиталдын өлчөмү мыйзамда белгиленген минимумдун чегинен чыга албайт (бүгүнкү күндө 10000 рубль).

Уставдык капиталды кантип азайтуу керек
Уставдык капиталды кантип азайтуу керек

Нускамалар

1 кадам

Уставдык капиталды өзгөртүү жөнүндө чечим катышуучулардын жалпы чогулушунда же жекече кабыл алынат (эгерде коомдо бир катышуучу болсо) жана протокол менен таризделет. Уставдык капиталды азайтуу ар бир катышуучунун акцияларынын наркын төмөндөтүү жолу менен (бардык катышуучулардын акцияларынын өлчөмү сакталып калганда) же компанияга таандык акцияларды төлөө жолу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

2-кадам

Жалпы чогулушта төмөнкү маселелер каралышы керек: • Компаниянын уставдык капиталын азайтуу.

• Компаниянын уставындагы өзгөрүүлөр.

• Уставдык капиталдын азайышы жөнүндө кредиторлорго билдирүү.

• Акцияны сатып алууда - уставдык капиталдагы үлүштөрдүн катышынын өзгөрүшү.

• Ар бир катышуучунун акцияларынын номиналдык наркы төмөндөгөндө - акциялардын наркынын өзгөрүшү.

3-кадам

Уставдык капиталды жана анын жаңы өлчөмүн өзгөртүү жөнүндө чечим "Мамлекеттик каттоонун бюллетенинде" жарыяланууга, ошондой эле бардык кредиторлорго жазуу жүзүндө билдирилүүгө тийиш. Бул уставдык капиталды кыскартуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 30 күндүн ичинде жасалышы керек.

4-кадам

Каттоого документтердин топтомун даярдаңыз: 1. Р13001 жана Р14001 формасындагы өтүнмөлөр (эгерде өзгөртүүлөр акциялардын номиналдык наркына тиешелүү болсо).

2. Уставга же уставдын жаңы редакциясына өзгөртүүлөр.

3. Уставдык капиталды кыскартуу жөнүндө протокол.

4. Мамлекеттик каттоо бюллетенинде жарыяланган көчүрмөсү.

5. Бардык кредиторлорго билдирмелердин көчүрмөсү.

6. Өзгөртүүлөрдү каттоо үчүн мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция.

5-кадам

Документтердин толук тизмеси акыркы кредитордун уставдык капиталы азайганы жөнүндө кабарланган күндөн тартып 1 айдын ичинде берилиши керек.

Сунушталууда: